Loading...
Family office dienstverlening2021-03-02T12:29:02+00:00

Family office dienstverlening

Vermogende families hebben vaak de behoefte om hun vermogenszaken op een geïntegreerde en gestructureerde wijze te organiseren en hiervoor één centraal aanspreekpunt te hebben. Maatwerk, kundigheid, transparantie, lange termijn focus en persoonlijke dienstverlening zijn hierbij van belang.

De rol van family officer is er bij Waterland op gericht om op onafhankelijke wijze samen met de cliënt het totale vermogen aan te sturen. Het verschil met onze rol als vermogensbegeleider is dat bij de Family Office dienstverlening minder focus ligt op beleggen en de verdeling van de financiële middelen, maar meer om als ‘persoonlijke CFO’ proactief te assisteren bij bredere financiële vraagstukken. Deze vraagstukken hebben onder andere betrekking op het beheer, de organisatie en de structurering van het totale vermogen in de breedste zin van het woord. Activiteiten die hier onder vallen zijn onder andere het selecteren, assisteren en monitoren van de (single) family office, fiscalisten, advocaten, accountants en banken. Tevens vragen cliënten ons om te assisteren bij de juiste implementatie van ingewonnen adviezen en om toezicht te houden op de correcte uitwerking hiervan.

Doordat de werkzaamheden van Waterland bij deze dienstverlening vaak coördinerend zijn en Waterland voor diverse vermogende families de rol van family officer vervult, hebben wij een goed ‘ecosysteem’ van specialisten met wie wij al vele jaren samenwerken. Waterland ziet het als voordeel om met externe specialisten samen te werken zodat de passende professional vanuit zijn eigen expertise kan assisteren bij specifieke onderwerpen. Daarnaast vinden wij het als Waterland cruciaal om onafhankelijk te zijn ten opzichte van deze specialisten en volledig in het belang van ‘onze’ cliënten te handelen.