Loading...
Vermogensbegeleiding2021-03-02T12:28:28+00:00

Vermogensbegeleiding

Vaak is er behoefte aan een onafhankelijke organisatie om over het totale vermogen te adviseren en te assisteren waarbij Waterland de rol van vermogensbegeleider vervult. De verantwoordelijkheid en intensiteit waarmee Waterland betrokken wordt bij het vermogen is afhankelijk van de wens van de cliënt.

Als vermogensbegeleider is Waterland een onafhankelijke en externe adviseur die samen met de cliënt zijn of haar totale vermogen aanstuurt. Hierbij ligt de focus op het verkrijgen van overzicht en controle op het totale (familie)vermogen. Activiteiten die hier een rol in spelen zijn:

  • het maken van een lange-termijn strategisch financieel plan waarbij onder andere ingegaan wordt op de persoonlijke en financiële doelstellingen voor het totale vermogen;
  • het doorlopend adviseren over de asset allocatie en het risicobeheer;
  • de selectie en het monitoren van externe specialisten zoals banken en vermogensbeheerders waarbij onder andere de performance en kosten inzichtelijk worden gemaakt;
  • het administreren van het totale vermogen en het opstellen van transparante en hoogwaardige rapportages c.q. portefeuille-overzichten;
  • assistentie bij de implementatie van beleggingsbeleid;
  • het beoordelen van investeringsvoorstellen voor onder andere private equity, onroerend goed, informal investing en beleggingsfondsen.

Doordat Waterland als vermogensbeheerder zelf voor cliënten belegt en dagelijks de financiële markten nauwlettend volgt, zijn wij ook in staat om externe vermogensbeheerders goed te begrijpen en op een andere manier naar de asset allocatie en portefeuillerisico’s te kijken. De aanwending van middelen over verschillende vermogensbestanddelen is immers cruciaal omdat de gekozen verdeling over aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en andere beleggingscategorieën op lange termijn een belangrijk deel van het rendement verklaart.

Waterland heeft een eigen rapportage- en performancemetingsysteem dat geconsolideerde vermogensrapportages van meerdere depotbanken en beleggingsportefeuilles combineert. Tevens bestaat de mogelijkheid om, naast de beursgenoteerde beleggingen, ook onroerend goed, kunstcollecties, schulden/vorderingen, private equity investeringen etc. te administreren. Hierdoor is altijd een actueel totaaloverzicht van het vermogen beschikbaar.

Omdat de wens van cliënten en de samenstelling van diens vermogen verschillend zijn, is er per definitie sprake van maatwerk.